11226

OBJECTIUS


Objectius Formació Sanitària Especialitzada

1) Totes les Unitats docents (UD) hauran de tenir la Guia o Itinerari formatiu tipus (IFT) formalitzada segons les directrius aprovades per la Comissió de Docència (CD).

2) Totes les UD hauran de tenir el Pla Individual del Resident (PIR) i lliurar-ho als residents dins de les primeres dues setmanes des de la incorporació a la plaça.

3) Tots els residents hauran de tenir el Llibre del Resident (LR) actualitzat seguint la normativa establerta pel grup de treball de la CD.

4) Facilitar a tots els tutors un temps específic perquè puguin realitzar l’activitat tutorial.

5) Promoure la participació de residents en projectes d’investigació.

6) Promoure l’actuació dels grups de treball en noves tecnologies i avaluació (creació i desenvolupament de nous projectes).

Consorci Sanitari de Terrassa - Tel. 93 731 00 07 - [ AVÍS LEGAL ]

Contacti amb Formació Grau - Contacti amb Formació Especialitzada